Case Gofore: Vaikuttavaa, mitattavaa ja tehokasta — sosiaalinen media osaksi rekrytointistrategiaa

Kategoriat

Asiakkaat | Päivitetty 21.6.2022

Reeta Reivinen
Consultant, Content Lead

Goforen ja Kivan yhteistyö käynnistyi pari vuotta sitten hakusana- ja display-mainonnalla. Markkinointitoimet sujuivat mallikkaasti, joten kun Goforella tunnistettiin tarve somemarkkinoinnin systemaattisemmalle hyödyntämiselle rekrytoinneissa, oli luontevaa tilata tehtävään lisäkäsiä Kivalta! Lähdimme yhdessä pohtimaan, miten saisimme vietyä Goforen rekrymarkkinoinnin somessa seuraavalle tasolle. Puolen vuoden jälkeen sosiaalisen median markkinoinnista on tullut aiempaa keskeisempi osa rekrytointistrategiaa.

Haaste 

Eettistä digimaailmaa rakentavalle Goforelle etsitään jatkuvasti uusia työntekijöitä kilpailluilla rekrymarkkinoilla. On tärkeää tavoittaa nämä halutut osaajat heidän käyttämissään somekanavissa heille sopivilla viesteillä. Alkuvuodesta 2020 Goforen rekrytointitiimissä tunnistettiinkin tarve somen systemaattisemmalle käytölle. Gofore tarvitsi kumppanin, jolla olisi oman tiimin lisäksi näkemystä ja osaamista somen strategiseen hyödyntämiseen rekrytointimarkkinoinnissa.

Tavoitteet 

Rekrytointimarkkinoinnin tavoite on luonnollisesti löytää kuhunkin rooliin siihen sopiva henkilö. Toisin kuin somemarkkinoinnissa usein, numeeriset tavoitteet eivät ole toiminnan keskiössä, vaan laatu on ensisijainen ja tärkein mittari. Rekrymarkkinoinnissa ei myöskään ole kyse pelkästään yksittäisten työpaikkailmoitusten mainostamisesta. Taktisten markkinointitoimenpiteiden rinnalla on tärkeää rakentaa työnantajamielikuvaa —  ja tässä Gofore on pioneeri!

Ratkaisu

Goforen ja Kivan työskentelymalli on molemmille osapuolille toimiva. Tuloksia analysoidaan ja tulevia toimenpiteitä suunnitellaan kahden viikon välein kokouksessa. Päivittäisiä asioita ja ad hoc -tilanteita hoidetaan kätevästi Slackissa. “Yhteyttä pidetään matalalla kynnyksellä ja tehtäviä saadaan edistettyä ketterästi ja joustavasti”, toteaa Meri Mattila, Goforen Recruitment Marketing Lead.

Tulokset

Goforen Pilviakatemia-koulutuksen ja kesätyörekryn hakijamäärät olivat kaksinkertaiset verrattuna edellisiin vuosiin, jolloin kampanjoita ei ole mainostettu somessa yhtä näkyvästi. Näistä hakemuksista saatiin valikoitua rooleihin juuri sopivat tekijät. Yhteistyö Kivan kanssa on myös kasvattanut reagointinopeutta. Rekrymarkkinoilla tilanteet elävät ja tarpeet tiettyjen roolien täyttämiseksi voivat nousta nopeastikin. “Kivan avulla olemme pystyneet tekemään nopeita suunnanmuutoksia ja toimia tärkeiden rekryjen käynnistämiseksi”, Meri Mattila kertoo. 

Vaikka rekrymarkkinoinnilla pitää pystyä toimimaan ripeästi, on tärkeää ajatella aina myös pitkällä tähtäimellä. Ensimmäinen kontakti Goforen kanssa ei välttämättä johda hakemuksen lähettämiseen. Mutta tavoitteena onkin se, että ensimmäisestä kontaktista jää mielikuva Goforesta kiinnostavana työnantajana sekä selkeä ajatus siitä, mitä Goforella on tarjota. Kun aika on kypsä, kandidaatti voi palata Goforen sisältöjen ja avoimien työpaikkojen pariin. “Kivalta olemme saaneet näkemystä siihen, miten rekryjen somemarkkinointia rytmitetään ja ketjutetaan parhaalla mahdollisella tavalla”, Meri Mattila summaa. 

Haluatko kuulla lisää?

Jaa artikkeli: Kopioi linkki