Verkkokaupan hakukoneoptimointi – Aloita avainsana- ja markkinatutkimuksesta

Kategoriat

Hakukoneoptimointi | Päivitetty 11.7.2022

Miika Kivistö
Senior Consultant, Digital Marketing

Verkkokaupan hakukoneoptimointi kannattaa aloittaa avainsana-analyysista ja markkinatutkimuksesta.

Googlen tekoäly on kehittynyt harppauksin ja myös hakukoneoptimointiin on tullut paljon uutta viime vuosina. Tekoäly ja koneoppiminen nopeuttavat kehitystä ja mahdollistavat todellisen maailman signaalien hyödyntämisen hakukriteereinä ja sisällön hahmottamisessa.

Näistä puheista saisi syvän pään SEO-osaajien tapaamisessa helposti naurut osakseen, koska hakukoneoptimointi perustuu edelleen vahvasti perinteiseen kolmijakoon teknisten, sisällöllisten ja ulkoisten linkkien osa-alueissa.

Hakukoneoptimointi perustuu edelleen vahvasti perinteiseen kolmijakoon teknisten, sisällöllisten ja ulkoisten linkkien osa-alueissa.

Samaan aikaan kehitystä kuitenkin tapahtuu koko ajan hakukoneiden tavassa arvottaa verkkosisältöjä ja nostaa hakutoimintoihin esimerkiksi kuva- ja videohakua.

Myös sisällön määrä kasvaa verkossa ja hakutuloksissa korostuvat entistä laajemmin myös video-, ääni- ja kuvasisällöt. Hakukoneoptimoinnin tulevaisuus taitaa ollakin vanhaan turvautumista kaiken perustana ja sen päälle uusien painotusten omaksumista, joilla näkyvyyttä ratkotaan kilpailun kiristyessä sijoituksista. Me Kivalla autamme mielellään kaikenlaisissa isojen sivustojen optimointiasioissa!

Hakutuloksissa korostuvat entistä laajemmin myös video, ääni ja kuvasisällöt.

Verkkokauppojen ja isojen sivujen kompleksisuus

Isoissa sivustoissa sisällön haasteena voi olla, että samoja sisältöjä, tuotteita ja tuotekategorioita voi olla useassa kohdissa sivuston rakennetta. Näissä tilanteissa on tärkeää tunnistaa sisällöt, jotka toistuvat eri paikoissa sisältörakennetta ja valita se versio joka halutaan hakukoneiden indeksiin. Muuten eri versiot kilpailevat keskenään ja syövät hakunäkyvyyttä toisiltaan. Indeksoinnin tila onkin yksi tärkeimmistä tarkastettavista asioista verkkokauppojen optimoinnin alkuvaiheessa.

Valitse toistuvasta sisällöstä se versio, joka halutaan hakukoneiden indeksiin.

Toinen tärkeä kokonaisuus on sisällöt. Yleisimmin sisältöä on liian vähän. Varsinkin kilpailuilla aiheilla on usein parannettavaa ja sisältöjen rakentamiseen kannattaa tehdä suunnitelma, jota sitten toteuttaa vähän kerrallaan. Se mistä sisällöissä kannattaa aloittaa, vaatii usein avainsanatutkimusta, markkina-analyysiä ja myyntidatan tarkastelua. Näin näkyvyyden potentiaaliset paikat tunnistetaan ja eniten arvoa tuovat sivut ja kategoriat voidaan nostaa optimointisuunnitelman kärkeen.

Sisällöissä kannattaa aloittaa avainsanatutkimuksesta, markkina-analyysistä ja myyntidatan tarkastelusta.

Isoilla sivustoilla on useita erityyppisiä sivuja, joita optimoidaan hieman eri tavoin. Tärkeimpiä sivutyyppejä ovat kategoriasivut ja tuotesivut. Näillä sivuilla saavutetaan suuri osa näkyvyydestä lähellä konversiota, eli usein ostoa tai vahvaa kiinnostusta palvelusta tai tuotteesta.

Kategoria- ja tuotesivut ovat tärkeimpiä, sillä ne saavat eniten näkyvyyttä ja ovat lähellä konversiota.

Kaikkea ei kannata, eikä voi tehdä käsin optimoinnissa. On järkevämpää valita joukosta tärkeimmät sivut, joihin keskittyä tarkemmassa optimoinnissa. Lisäksi kannattaa hyödyntää laajemmassa sivujoukossa pohjana automatisointia ja skaalautuvia ratkaisuja.

Tuote ja kategoriasivut eivät yksin riitä. Emme voi sivuuttaa optimoinnissa myyntifunnelin alkupäässä olevia sisältöjä, joilla rakennetaan näkyvyyttä ja tuodaan tuotetta ja brändiä mukaan myöhempään harkintavaiheeseen ja ylipäänsä tuodaan sivustolle liikennettä. Tästä liikenteestä osa siirtyy lähemmäs ostovaihetta.

Optimoinnissa ei voi ohittaa myyntifunnelin alkupään sisältöjä. Niiden kautta rakennetaan tunnettuutta ja tuodaan liikennettä sivuille.

Muita tärkeitä sisältöjä ovat esimerkiksi sivut, jotka keräävät paikallista näkyvyyttä lokaaleissa hauissa ja sisältöä joka on suunnattu nykyasiakkaan palvelemiseen ja lisämyyntiin.

Avainsanatutkimus ja kilpailija-analyysi strategiatyön pohjana

Oli toimialana sitten myydä autoja, teollisuuden korkealaatuisia komponentteja, asiantuntijapalveluita tai vaikka vaatteita kuluttajille on tärkeää aloittaa optimointityö markkinan tuntemisesta. Lisäksi tärkeää on tunnistaa oman sivuston sekä kilpailijoiden vahvuudet, heikkoudet ja painopisteet tuotevalikoimissa ja verkkonäkyvyydessä.

Mitkä ovat omien ja kilpailijoiden sivujen heikkoudet, vahvuudet ja painopisteet?

Markkinan tuntemisen lisäksi yhtä tärkeää on ymmärtää liiketoiminnalliset tavoitteet ja haasteet jo ennen orgaanisen löydettävyyden tutkimusten aloittamista. Hyvin tehtyjen pohjatöiden jälkeen markkinatutkimuksen teko etenee merkittävien avainsanojen etsimiseen ja tunnistamiseen, ryhmittelyyn sekä sanojen takana olevan hakutarkoituksen analysointiin.

Mitkä ovat oman digitaalisen liiketoiminnan tavoitteet ja haasteet?

On hyvä ymmärtää kuinka näkyvyys jakautuu sekä aihe- ja tuotesanoilla sekä brändisanoilla, niin hakukoneen orgaanisessa kuin maksetussa näkyvyydessä.

Hakutermeistä on hyvä tunnistaa:

  • onko haku informatiivista tietoa etsivä
  • navigaatioon apua hakeva – eli tiettyä sivua tai sisältöä etsivä
  • tuote tai bränditietoa hakeva
  • puhtaasti kaupallinen lähellä ostoa oleva termi.

Aina näitä ei ole yksiselitteistä tunnistaa ja erotella, mutta karkealla tasolla erottelun voi ainakin tehdä.

Aihealueet ovat usein erittäin laajoja, termejä on paljon ja vielä enemmän on avainsanoja joilla ei ole niin suurta merkitystä liiketoiminnalle, joko hakumäärien tai haun tarkoituksen osalta.

Hakusana- ja markkinatutkimuksessa varsinkin isoilla sivustoilla kannattaa hyödyntää dataa ja automatisoida tiedonkeruuprosessia. Muutaman tunnin koodin kirjoittamisella automatisoidaan työmäärä, joka lannistaisi sinnikkäimmänkin SEO-velhon tai olisi työmäärältään ja kustannukseltaan muuten kannattamatonta.

Hyödynnä dataa ja automatisoi tiedonkeruuta.

Tässä mielessä hakukoneoptimointityössä tarvitaan myös koodaustaitoja tai tiimistä osaamista avuksi. Esimerkiksi meillä Kivalla hakukoneoptimointityöhön yhdistyy analytiikka ja full stack -kehitystiimien osaamista luontevasti. Keräämme Google Cloudiin haluttua dataa verkosta ja sivustoilta sekä myyntidataa asiakkaan eri järjestelmistä. Riittävän datan pohjalta sivustoa on jo helpompi arvottaa ja järjestää mihin optimoinnissa kannattaa panostaa ensimmäisenä ja eniten.

Avainsanojen luokittelu ja valitseminen

Avainsanat luokitellaan ainakin kolmeen luokkaan joita ovat:

  • pääavainsanat, joille yksittäisiä sivuja optimoidaan
  • pidemmät long tail -tyyppiset hakutermit päätermin ympäriltä
  • LSI (Latent Semantic Indexing) -avainsanat, jotka ovat sanoja tai sanajoukkoja aiheen ympäriltä ja täydentävät ja tukevat löydettävyyttä pääavainsanalla.

Avainsanatutkimuksen ja markkina-analyysin jälkeen valitut ja aihealueittain jaotellut sanat yhdistetään tai mäpätään verkkosivustoon.

Avainsanojen yhdistäminen kannattaa aloittaa isoista linjoista kuten suurempien hakumäärien sanoista ja kategoria- ja alakategoriasivujen sanoista ja syventää ja päivittää sanalistoja ja sanojen kohdistamista optimointiprosessin edetessä. Avainsanat tageineen yhdistetään siis sivuihin joilla ne halutaan näkymään.

Aloita suurten hakumäärien ja kategoria- ja alakategoriasivujen sanoista.

Avainsanojen jatkuva seuranta ja päivittäminen

Optimointityö voidaan aloittaa näiden pohjatöiden jälkeen. Sivuja ja sisältöjä voidaan arvottaa niihin kohdistuvan hakuvolyymin ja liiketoiminnallisen merkityksen mukaisesti. Tulee tunnistaa osa-alueet, joissa on näkyvyys ja liiketoimintapotentiaalia eniten tai sisältö on datan perusteella arvokkainta ja sen optimointiin kannattaa panostaa. Seurattavia avainsanoja kannattaa seurata ja mitata säännöllisesti. Niitä on myös syytä päivittää myös säännöllisesti, jos muutoksia havaitaan tai uusia hakutermejä tunnistetaan.

Jos kiinnostuksesi heräsi sivustosi näkyvyyden nykytilasta ja suosituksista entistä parempaan näkyvyyteen, niin ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai laita viestiä!

Verkkokaupan hakukoneoptimointi ammattilaisen kanssa

Hakukoneoptimointi vaatii suunnittelua, ammattimaisuutta ja analytiikkaa. Hakukoneoptimointi kannattaa sitoa myös mainontaan, jolloin kumppaniksi kannattaa valita toimija, joka pystyy huolehtimaan myös Google- ja some-mainonnasta.

Kiva on datan, markkinoinnin ja teknologian kumppani datalähtöisille tulevaisuuteen katsoville yrityksille. Digitaalisessa liiketoiminnassa menestyminen vaatii vuosi vuodelta enemmän osaamista. Kiva-mallimme avulla autamme asiakkaitamme kehittymään ja moninkertaistamaan digitaalisten palveluiden tuottoja. Hakukoneoptimoinnissa Kivan asiakkaat ovat saavuttaneet erinomaisia kasvulukuja.

Haluatko kuulla lisää hakukonenäkyvyydestä tai Kivan palveluista?

Jaa artikkeli: Kopioi linkki