Mitä on ohjelmallinen ostaminen ja miksi se on tehokasta?

Kategoriat

Ohjelmallinen ostaminen | Päivitetty 4.11.2022

Geir Siirde
Consultant, Programmatic Lead

Mitä on ohjelmallinen ostaminen?

Ohjelmallisella ostamisella tarkoitetaan digitaalisten mainosten (bannereiden, videoiden ja natiivimainosten) ostamista digitaalisen markkinapaikan kautta. Ohjelmallinen ostaminen on siis tapa ostaa digitaalista mainosinventaariota reaaliaikaisesti käyttöjärjestelmän kautta. Ohjelmallisen ostamisen kautta ostetut mainosnäytöt voidaan kohdentaa tarkasti esimerkiksi tiettyihin yleisöihin tai tiettyihin sivustoihin.

Miksi ohjelmallinen ostaminen on tehokasta?

Ohjelmallinen ostaminen on dynaamista ja modernia mainontaa, jossa välikäsiä on mahdollisimman vähän. Tehokkaaksi ohjelmallisen ostamisen tekee se, että mainonnan muuttaminen on helppoa järjestelmän kautta ilman mitään välikäsiä. Mainontaan käytettävät materiaalit ja mainosviestit ovat myös muutettavissa erittäin nopealla aikataululla. Tämän takia mainontaa voidaan kehittää dynaamisesti datan avulla ja tehdä uusia iteraatioita dataan pohjautuen, mikä on toiminut ja mikä vastaavasti ei ole resonoinut sen hetkisiin kohdennuksiin.

Ohjelmallisessa ostamisessa voidaan käyttää eri bannerityyppejä, kuten animoituja bannereita sekä tavallisia kuvabannereita. Lisäksi toki on mahdollista käyttää videomateriaalia. Lisää näistä eri bannerityypeistä ja spekseistä saa aina kyseisen käyttöjärjestelmän lisätiedoista. Tässä myös esimerkki siitä miltä mainokset voisivat näyttää esim. suosituimmilla sivuilla (Kuvakaappaus ohjelmallisen ostamisen mainoksesta Sanoman verkostossa).

Ohjelmallinen ostaminen toimii hyvin niin taktiseen konversioon tähtäävään kuin myös brändilliseen mainontaan. Taktisessa ja brändillisessä mainonnassa kannattaa yleensä olla myös hieman eri kohdennustavat, koska mainonnan tavoitteet eriävät toisistaan. Ohjelmallisessa ostamisessa mainonnan kohdennustapoja löytyy tarpeeksi niin taktiseen kuin myös brändilliseen mainontaan. Alla lueteltuna yleisimpiä kohdennuksia ohjelmallisessa ostamisessa.

Ohjelmallisen ostamisen kohdennustavat

  • Remarketing eli uudelleenmarkkinointi tavoittaa sivustolla jo käyneet sivustokävijät
  • Demografiset kohdennukset: ikä, sukupuoli, sijainti, kieli
  • Laitteet
  • Mainosverkot ja yksittäiset sivustot saavat mainoksen näkymään oikeassa mediaympäristössä suojaten näin brändiä epämääräisiltä sivustoilta
  • Ostoaiedata: esimerkiksi uutta asuntoa harkitsevat.
  • Hyperlokaalikohdentamisella voidaan mainonta rajata jopa 100 metrin säteelle
  • Lookalike-kohdennus. Mallinnetaan tietyt vaikka jo sivustolla parhaiten performoineet asiakkaat, ja lähdetään tavoittelemaan samankaltaisia.
  • Lisäksi on mahdollista luoda myös omia yleisöjä esim. vain tietyillä sivuilla sivustolla käyneet

Jokaiselle mainostajalle toimivat kuitenkin parhaiten omat kombot eri kohdennustavoista. Kohdennustapoja voi myös toki vaihtaa ja testata monia erilaisia kohdennuksia ja yleisöjä melko nopeallakin syklillä tai jopa samanaikaisesti riippuen käytettävästä mainosbudjetista. Suosittelemme usein testaamaan monia eri kohdennuksia samanaikaisesti, koska kohdennuksista saattaa aina löytyä hieman yllättäviäkin löytöjä siitä, kenelle mainonta toimii ja kenelle vastaavasti se ei toimi. Ohjelmallisen ostamisen vahvuuksia ovatkin kontrolli (missä ja kenelle mainokset näkyvät milläkin mainospaikoilla minkälaisten aiheiden ohessa), mitattavuus (konversioseuranta) sekä sitä myöten data-ohjautuvuus tulosten ja eri testien perusteella, mikä toimii minkälaisille yleisöille.

Ohjelmallisen ostamisen erot Display-mainontaan

Ohjelmallista ostamista verrataan myös usein Display-mainontaan. Niissä on paljon samanlaisuuksia mutta molemmissa on myös omat puolensa. Tärkeimpänä pointtina ohjelmallisen eduksi näkisin kuitenkin vahvasti sen että, ohjelmallisella ostamisella saadaan varmistettua paremmat ja laadukkaammat mainospaikat ja mainoskoot suosituimmilla sivustoilla kuin Display-mainonnalla. Tämä johtuu tästä että suosituimmilla sivuilla mainospaikat myydään ensisijaisesti ohjelmallisen ostamisen kautta mainontaa tekeville. Yleiseen bränditunnettuvuuteen sekä brändin soveltuvuuteen tiettyjen aiheiden kohdalla voidaan myös vaikuttaa ohjelmallisen ostamisen kautta paremmin kuin perinteisemmällä Display-mainonnalla.

Uutta ohjelmallisessa ostamisessa

Ohjelmallisen ostamisen mittaaminen

Me Kivalla panostamme mainonnan mittaamiseen. Kiva on kehittyneen analytiikan, digitaalisen markkinoinnin ja teknologian kumppani datalähtöisille tulevaisuuteen katsoville yrityksille.

Onneksi ohjelmallinen ostaminen ei jätä tässäkään tilanteessa meitä kylmäksi vaan tulosten mittaaminen ohjelmallisessa ostamisessa on lähes reaaliaikaista ja erilaisia attribuutioita tulosten mallinnuksiin löytyy monia. Pelkällä datalla ei kuitenkaan tehdä vielä mitään vaan kaiken toiminnan takana täytyy olla data-ohjautuvuus siinä mielessä, että datan kerääminen ei ole pääasia vaan se, mitä data meille kertoo ja minkälaiset seuraavat askeleet näkisimme kyseisessä tilanteessa olevan sopivia mainonnan kehittämiseen ja tulosten parantamiseen.

Kaiken ohjelmallisen ostamisen tekemisen keskiössä täytyy olla eri mainoskanavien, diilien sekä mainoskokojen testaaminen, jotta löydämme yrityksellenne parhaat kombinaatiot samalla kuitenkin pitäen mielessä yrityksen pidemmän ajan strategiset tavoitteet.

Tehokasta ja kohdennettua verkkomainontaa suosituimmilla sivustoilla

Ohjelmallisella ostamisella tarkoitetaan digitaalisten mainosten (bannereiden, videoiden ja natiivimainosten) ostamista digitaalisen markkinapaikan kautta. Ohjelmallisessa ostamisessa löytyy kohdennusmahdollisuuksia ja käytettäviä yleisöjä niin brändilliseen kuin myös taktisempaan mainontaan. Lisäksi on mahdollista käyttää omaa dataa tai kolmannen osapuolen dataa mainonnan kohdennuksiin. Ohjelmallinen ostaminen verkossa on bränditurvallista ja tehokasta sen dynaamisuuden ja välikäsittömyyden takia.

Kiva auttaa myös ohjelmallisessa ostamisessa

Jos mietit vielä ohjelmallista ostamista ja olisiko siitä vetoapua yrityksesi digitaaliseen markkinointiin, meiltä Kivalta löytyy ohjelmalliseen ostamiseen pitkän linjan osaamista ja kokemusta erilaisista ostojärjestelmistä, joten ota rohkeasti yhteyttä ja katsotaan yhdessä olisiko ohjelmallinen ostaminen vastaus yrityksesi markkinointitarpeisiin.

Jaa artikkeli: Kopioi linkki