Jaana Kuparinen kehittämään Kivan työyhteisöä

Kategoriat

Uutiset | Päivitetty 3.10.2022

Kimmo Juuti
Chief Executive Officer

“Yksilön ja tiimien kehittämisen lähtökohtana on ymmärtää itse työtä ja tiimin olemassaolon tarkoitusta ja tavoitteita”, tiivistää Kivalla työnsä aloittanut Jaana Kuparinen. Jaanan tehtävänä on auttaa Kivan tiimiä luomaan yhteisöllisyyttä, edesauttaa hyvinvointia ja kehittää jokaisen omaa osaamista.    

Millainen on mielestäsi hyvä työyhteisö?

Pelkästään liiketoimintalähtöisen näkökulman sijaan työyhteisön kehittämisen tulisi perustua myös yksilön ja tiimin työn ja tavoitteiden ymmärtämiseen.

Hyvässä työyhteisössä luodaan kulttuuria ja yhteisöä, missä toisaalta luotetaan tekijään, mutta samaan aikaan ei unohdeta tukemista. Työntekijöiden kehittymiseen ja hyvään fiilikseen pitää kiinnittää huomiota. Turvaa tuo se, että asioista voidaan puhua ja viestiä avoimesti. Hyvässä työyhteisössä kaikki kokevat, että he tulevat kuulluksi ja ymmärretyksi. Lisäksi tulisi löytyä aikaa säännölliselle kohtaamiselle. 

Uskon avoimeen ja arvostavaan kommunikointiin, jossa ristiriitoja osataan käsitellä ja kaikkia kunnioitetaan. Huomioonottaminen, vahvuuksien tunnistaminen ja oikea-aikaisen tuen tarjoaminen luovat mielestäni hyvän pohjan sille, että ihmisillä on hyvä olla. 

Työyhteisön kehittämisessä on tärkeää muistaa, että se muodostuu yksilöistä, joilla on osaamista ja yksilöllisiä tarpeita. Yhteenvetona voisi sanoa, että ihmiset viihtyvät silloin, kun heillä on kokemus, että löytyy mahdollisuuksia kehittyä ja onnistua siinä mitä tekee.

Työyhteisö muodostuu yksilöistä, joilla on osaamista ja yksilöllisiä tarpeita.

Miten haluat kehittää Kivan työntekijöiden osaamista?

Kivan suurin voimavara on sen tiimin osaaminen ja rohkeus toimia yhteisönä. Itse haluan roolissani vahvistaa erilaisia ja monipuolisia tapoja työskennellä, sekä auttaa ihmisiä johtamaan omaa työtään. Samaan aikaan haluan vahvistaa Kivan asiantuntijuutta, missä ihmiset kehittyvät niin ammatillisesti kuin ihmisenä. Jos joku työyhteisössämme tarvitsee apuja, sitä on tarjolla ja opimme toisiltamme tekemällä.

Millaisin odotuksin ryhdyt kehittämään Kivan työyhteisöä?

Minulla on aiempaa kokemusta työskentelystä konsulttien ja asiantuntijoiden kanssa, sekä ymmärrystä siitä, mitkä asiat nousevat työyhteisössä useimmiten keskiöön. Itse koen onnistumista silloin kun pystyn auttamaan asiantuntijoita kehittymään ja saan tiimit toimimaan hyvin yhdessä. Työurani olen tähän mennessä tehnyt useammalla liiketoiminnan osa-alueella, mikä auttaa minua ymmärtämään liiketoiminnan liikkuvia osia ja sitä, mitä tiimit tekevät. 

Edellinen tehtäväni oli Kivaa paljon suuremmassa organisaatiossa. Kiva puolestaan on vasta kasvunsa alkutaipaleella oleva työyhteisö, missä pääsen näkemään oman tekemisen tulokset ja vaikutukset.

Itse koen onnistumista silloin kun pystyn auttamaan asiantuntijoita kehittymään ja saan tiimit toimimaan hyvin yhdessä.

Mikä tarjoaa sinulle vastapainoa työhön?

Työyhteisön asioiden pohtiminen vaatii irtiottoa vapaa-ajalla. Nautin ihan perus-himailusta ja rentoutumisesta työpäivän jälkeen. Toisaalta Mittelspitz-koira ja kaksi rescue-kissaa tuovat vauhtia ja aktiviteetteja vapaa-aikaan. Sosiaalisena tyyppinä nautin myös ystävien tapaamisesta. Lisäksi liikunta on minulle hyvä tapa hakea vastapainoa työhön.

Kiva työyhteisönä

Jaa artikkeli: Kopioi linkki

Tagit: