LinkedIn mainonta poisti tehokkaimman mainosmuodon – mikä neuvoksi?

Kategoriat

Web-analytiikka | Päivitetty 21.6.2022

Mikko Pylkkänen
Senior Consultant, SEM Lead

Tammikuussa 2022 moni Linkedin mainontaa tekevä huomasi harmikseen, että Linkedinin tehokkain mainosmuoto, Message Ads, ei ole enää käytettävissä EU-alueella mainostettaessa.

Kyse on EU:n tietosuoja-asetuksen tulkinnasta, jossa Message Ads rinnastetaan sähköpostimarkkinointiin, jota koskee GDPR eli yleinen tietosuoja-asetus. Onneksi Linkedinissä on edelleen paljon erilaisia tapoja tehdä tehokasta B2B-markkinointia. Käydään läpi muutamia hyväksi havaittuja periaatteita ja taktiikoita.

Toimialakohtainen lähestymistapa LinkedIn mainontaan

Yksi parhaita taktiikoita tuottaa hyviä liidejä B2B-yritykselle on toimialakohtainen mainonta ja markkinointi. Se vaatii hyvin suunnitellut kohderyhmät ja vastaaviin yleisökohdennuksiin osuvat mainossisällöt ja laskeutumissivut. Myös mediabudjetin täytyy olla riittävän suuri ja kampanjan kestoltaan riittävän pitkä, jotta oikeasti tavoitetaan potentiaalisia yrityksiä ja päättäjiä.

Tavoiteltavan toimialan tarkempaan määrittelyyn kannattaa käyttää aikaa. Pelkkä toimialan valinta Linkedinin yleisömäärittelyistä ei riitä, vaan kannattaa miettiä tarkemmin mitä tavoitellaan: yrityksen kokoluokka, minkä tason päättäjiä tavoitellaan ja mitä yrityksiä halutaan sulkea pois kohdennuksesta. Esimerkiksi mahdolliset kilpailijat ja nykyasiakkaat kannattaa usein sulkea pois. Samoin yleensä kannattaa job functions-kohdasta sulkea pois myynnissä toimivat eli Sales.

Valitun toimialakohdennuksen yrityksillä tulisi olla yhteisiä piirteitä kuten tarpeita ja tiedossa olevia ongelmakohtia. Negatiivisilla kohdennuksilla voidaan rajata kohderyhmää tehokkaasti. Vinkki: kysy myyjiltäsi millaisia vastaväitteitä, ostosignaaleja ja haasteita prospekteilla ja nykyasiakkailla on. 

LinkedIn mainonta tarvitsee huippusisältöjä

Suurin yksittäinen ongelma yritysten Linkedin-mainonnassa on liian geneeriset sisällöt. Kun tähän yhdistetään paikoin heikot kohdennukset ja liian pienet budjetit, mainonta hukkuu Linkedin-feedin massaan, jossa kaikki kehuvat itseään tai yritystään.

Sisältöjä suunniteltaessa kannattaa aina miettiä kohdeyritysten tarpeita ja ongelmakohtia ja personoida sisältö kohderyhmälle. Linkedin-mainonnassa merkitystä ei ole vain mainoksilla ja postauksilla, vaan myös laskeutumissivuilla ja liidisisällöillä.

Tarvitset kilpailijoistasi erottuvia huippusisältöjä. Niiden tuottaminen on aikaa vievää joten yhdestä sisällöstä kannattaa johtaa erityyppisiä sisältöjä. Tämä pätee erityisesti liidisisältöjen kohdalla. Esimerkiksi asiakascasevideosta voit muokata oppaan, tekstimuotoisen casen, blogitekstin, best practices -slidet, infograafin jne. Kaikki eivät katso videoita, vaan jotkut lukevat mieluummin. Yritysjohtajat taas haluavat usein lyhyen tiivistelmän pääpointeista.

Tärkeään osaan nousevat myös laskeutumissivut. Ongelmana on usein se, että olemassa olevilla palvelusivuilla tai edes niiden muokkaamisella, ei voi tuoda riittävän myyvästi esille toimialakohtaisia tarpeita. Ratkaisuna ovat dedikoidut tai stand alone -laskeutumissivut. Tällä tarkoitetaan jotain tiettyä tarkoitusta, toimialaa tai kampanjaa varten luodut laskeutumissivut, joita ei ole kiinnitetty yrityksen www-sivuston valikoihin. Dedikoituja laskeutumissivuja voi muokata ja testata varsin vapaasti, koska sinne päätyy vierailijoita käytännössä vain tietyn kampanjan mainosten kautta.

Ota kaikki mainosmuodot käyttöön

Linkedinissä ns. käyttöfrekvenssi eli keskimääräinen käyttötiheys per käyttäjä on usein muita some-alustoja pienempi. Toisin sanoen Linkedinissä ei keskimäärin vietetä samalla tavalla aikaa kuin esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa. Siksi on tärkeää, että mainonnan kosketuspinta on mahdollisimman suuri.

Kosketuspintaa voidaan kasvattaa ottamalla kaikki Linkedinin soveltuvat mainosmuodot käyttöön. Usein käytetään vain Image adseja, mutta mukaan kannattaa ottaa myös video- ja karusellimainokset ja jopa oikean laidan tekstimainokset omina kampanjoinaan. Viimeksi mainitut eivät ole enää suosittuja niiden vähäisen huomioarvon vuoksi, mutta mainonnan kokonaisuudessa niilläkin on vaikutusta.

Erityisesti Linkedinin videomainonta kannattaa hyödyntää, koska videon katselusta jää aina huomattavasti suurempi muistijälki, kuin pelkästä kuva/teksti tai bannerimainoksesta.

Toimialakohtaisen Linkedin-mainonnan kaava

LinkedIn mainonta

Vaihe 1: Määrittele kohdetoimiala

 • Valitse tarkkarajainen kohdetoimiala tai tee vastaava lista kohdeyrityksistä (mielellään useampia kymmeniä).
 • Yrityksillä täytyy olla joitain yhteisiä piirteitä ja/tai yhteisiä ongelmakohtia.
 • Mieti minkä kokoluokan yritykset tavoittelet.

Vaihe 2: Tee tarkempi kohdetutkimus

 • Tutki tarkemmin mitä yhteisiä piirteitä ongelmakohtia yrityksillä on ja kerää niitä yhteen.
 • Tässä vaiheessa voidaan joutua rajaamaan yrityksiä pois, jotka eivät sovi kohteiksi.

Vaihe 3: Luo toimialakohtaista sivusto- ja liidisisältöä

 • Yritysten yhteisten piirteiden, ongelmakohtien ja haasteiden ympärille luodaan sisältöä: postaukset, blogiartikkelit, whitepaperit, oppaat, laskeutumissivut ja muut liidisisällöt.
 • Suunnittele ja toteuta toimialakohtaiset laskeutumissivut.

Vaihe 4: Toteutusvaihe

 • Tee LinkedIn -kampanjasuunnitelma ja perusta kampanjat. 
 • Hyödynnä laajasti eri mainosmuotoja kosketuspinnan laajentamiseksi.

Vaihe 5: Seurantavaihe

 • Seuraa kampanjan toimivuutta. 
 • Kehitetä ja optimoi kampanjaa ja sisältöjä datan pohjalta.

Kiva auttaa sinua saavuttamaan tuloksia digimarkkinoinnissa

Kun haluat tarkan näkemyksen siitä, miten voit käyttää Linkedinin mainosalustaa kasvattaaksesi liiketoimintasi liidejä, ota yhteyttä Kivaan.

Mikko Pylkkänen, Senior Consultant, SEM lead

Jaa artikkeli: Kopioi linkki