Google Marketing Platform tjänster

Produktfamiljen Google Marketing Platform omfattar flera av världens ledande applikationer för utveckling av digital affärsverksamhet.

Google Marketing Platform Auditoinnit

Auditeringar och strategi

Med hjälp av Google Analytics-auditering säkerställer vi att de data som webbanalytiken producerar stöder kundens affärsmässiga mål. Utifrån auditeringen gör vi upp en strategi som vi utnyttjar för att följa upp kundens webbanalytik, skapa åtgärder för den digitala marknadsföringen och mäta resultat.

Google Analytics 360

Google Analytics-implementeringar

Google Analytics är ett analysredskap som möjliggör uppföljning av användartrafik mellan olika kanaler, apparater och plattformar. Med hjälp av Google Analytics kan vi skapa skräddarsydda rapporter för våra kunder och producera kundspecifikt mervärde och mätbara resultat.

Google Tag Manager 360

Tag management

Google Tag Manager är en plattform för hantering av taggar. Plattformen är enkel att integrera med de system vi använder vid användaruppföljning på webbplatser. Med hjälp av Google Tag Manager kan vi djupgående analysera användarnas beteende, optimera webbplatsernas funktionalitet och skapa effektiva digitala marknadsföringsåtgärder med hjälp av annonsnätverk.

Google Data Studio

Visualisering av data med Google Data Studio

Google Data Studio hjälper att strukturera data i en form som är intressant och nyttig för kunden. Med hjälp av Data Studio kan vi erbjuda våra kunder skräddarsydda automatiserade rapporter som möjliggör konsekvent uppföljning av data och resultatmätning enligt uppställda mål.

Google Data Studio

Testning och personifiering

Google Optimize är ett redskap för att utföra olika tester (A/B-testning, konverteringsoptimering) på webbplatser och genom testning hitta det alternativ som bäst tjänar kundens mål. Med hjälp av redskapet kan vi till exempel förbättra användarupplevelsen på våra kunders webbplatser eller öka konverteringsgraden för en webbutik.

Google Marketing Platform Koulutus

Utbildning

Vårt sätt att arbeta med våra kunder är tätt och öppet. Som en del av våra projekt utbildar vi också våra kunder i att bedriva effektivare digital marknadsföring och att utnyttja Googles lösningar i sin egen marknadsföring.