Google Analytics 4 tuo asiakaslähtöisen mittausmallin

Kategoriat

Web-analytiikka | Päivitetty 16.2.2021

Outi Aramo
Partner, Management Consultant, Analytics Lead

Uudesta Google Analytics 4 (GA4) mittausmallista on uutisoitu laajasti nykyisille analytics-käyttäjille. Malli haastaa nykyisen ehkä hieman vanhakantaisen tavan mieltää ja mitata digitaalisia palveluita.

Vuoden alussa Kivalla aloittanut Outi Aramo tuo mukanaan 20 vuoden kokemuksen digitaalisten palveluiden kehittämisestä. Outin sydäntä lähellä ovat asiakaslähtöisyys ja käyttäjien näkökulma. Outilla on myös vahva digitaalisen analytiikan kokemus kaikenkokoisten organisaatioiden palveluihin liittyen.

Hänen näkemyksensä on, että kävijöiden mittaaminen ja tutkiminen ovat avain palveluiden kehittämiseen. Innostavinta on laittaa tämä tieto töihin.

Uusi Google Analytics 4 mittausmalli on asiakaslähtöinen

Käytämme yhä enemmän mobiilipalveluita, joiden käyttö on erilaista kuin tietokoneella tapahtuva perinteisten verkkosivustojen selailu. Sovellukset voivat olla aina päällä eli miten mitata käynti? Perinteisiä sivuja ei ole, joten haasteena on miten mitata käyttäjän etenemistä sovelluksessa.

Myös sivustot laaditaan erilaisilla teknologioilla kuin aikana, jolloin Googlen Universal Analytics otettiin käyttöön. Perinteistä sivua ei siinä mielessä välttämättä enää ole, että muodostuisi erillisten sivujen hierarkia. Kokonainen sivusto voi olla laadittu käytännössä yhdeksi sivuksi, jonka sisältö ladataan selaimeen esiin, kun käyttäjä etenee sisällössä. Tätä varten luomme mittaustietoon usein keinotekoisia sivupolkuja ja -näyttöjä. Näin siksi, että analytiikan mittauskonsepti näin edellyttää.

Näihin haasteisiin vastaamaan on Google koonnut uudenlaisen mittausmallin, Google Analytics 4:n (GA4), joka mahdollistaa ensinnä nykyisen mobiilimittauksen (Firebase-pohjainen, Firebase on myös Googlen tuote) parhaiden käytäntöjen hyödyntämisen. Toiseksi GA4 tulee kasvamaan ja kehittymään uudeksi pääasialliseksi mittaustavaksi.

Mitä hyötyä Google Analytics 4 tuo mukanaan?

Aiempaan perinteiseen Universal Analyticsiin verrattuna GA4 siirtää painopisteen sivujen mittaamisesta käyttäjien toimintojen mittaamisen. Verrattuna verkkosivuihin, mobiilisovellusten mittaamisessa tärkeintä on aina ollut käyttäjien toiminnan seuraaminen. Esimerkkejä näistä ovat erilaiset tapahtumat kuten valintapainikkeiden käyttö, lomakkeiden lähettäminen, videon katselun aloittaminen tai tietyn linkin valitseminen.

Uuden järjestelmän myötä verkkosivustojen ja mobiilisovellusten mittaustiedosta tulee aiempaa paremmin yhteensopivaa. Lisäksi järjestelmän käyttäjille tarjotaan enemmän automatisoitua tiedonkeruuta esimerkiksi niin, että yleisimpiä konversiopisteitä voidaan automaattisesti seurata (ei ehkä päde kaikkiin alustoihin).

Asiakaslähtöisyys näkyy myös siinä, että yksittäisten käyttäjien tuottaman käyttäytymistiedon ymmärtäminen helpottuu. Kirjautuneiden käyttäjien user ID – pohjainen seuranta jatkuu ja nyt näiden tunnistettujen käyttäjien tuottama tieto pystytään keräämään yhdenmukaisesti verkkosivustoilta ja mobiilisovelluksista. Tällöin asiakaspolkujen analysointi helpottuu, kun laiteympäristö ei vaikuta seurantatiedon kirjaamiseen.

Google hyödyntää myös omaa valtavaa tietovarantoaan entistä paremmin ja tuottaa tekoälyn avulla havaintoja datasta sekä pystyy mallinnuksellaan paikkaamaan aineistosta mahdollisesti puuttuvaa dataa. Näin tiedon hyödyntämisestä tulee helpompaa ja saavutettavampaa.

Miten analytiikka muuttuu GA4:n myötä?

Alkuun otamme GA4 käyttöön perinteisen GA:n rinnalle ja yhdessä kehitämme parhaita tapoja kerätä ja analysoida tietoa.

Tuttu Googlen Universal Analytics (nykyinen seurantamalli) ei katoa mihinkään vielä vähään aikaan ja siirtymävaiheen ajan tavanomainen verkkosivustojen seuranta jatkuu. Siirtymä on valtava urakka sillä Google Analyticsillä seurataan yhteensä yli 14 miljoonaa verkkosivustoa.

Parin vuoden sisällä kuitenkin tullaan siirtymään asteittain pois verkkosivujen ja mobiilisovellusten erilaisista datamalleista ja tiedonkeruu tehdään vain yhdellä tavalla. Ylläpito siis yksinkertaistuu.

https://support.google.com/analytics/answer/9964640?hl=en

Oletteko te jo mukana muutoksessa?

Kiva on Suomen nopeimmin kasvavia, vaativaan analytiikkaan ja digitaa­liseen markkinoin­tiin, keskittyviä yhtiöitä. Digitaalisessa liiketoiminnassa menestyminen vaatii vuosi vuodelta enemmän osaamista. Kiva-mallimme avulla autamme asiakkaitamme kehittymään ja moninkertaistamaan digitaalisten palveluiden tuottoja.