Kiva Analytics kerää käyttäytymistietoa evästeettä

Ongelmana evästeasetuksista johtuva datakato? Tiesitkö, että markkinoinnin päätöksiin vaikuttavista tiedoista jää jopa 50 % analytiikan ulkopuolelle?

Kiva Analytics on GDPR- säädökset täyttävä analytiikka- sovellus, joka kerää ja tallentaa tietoa riippumatta käyttäjän evästeasetuksista. Se kerää kattavasti tiedon kaikista vierailuista palvelussasi etkä joudu arvaamaan kuinka, moni jättää seurannan hyväksymättä.

Kiva Analyticsin käyttö on helppo ja edullista

Auttaa ylläpitämään kokonaiskuvaa verkkopalvelun liikenteestä ja konversioista sekä auttaa Google Analyticsin tuottaman datan edustavuuden arvioinnissa
Tuottaa tärkeää tietoa markkinoinnille siitä, mihin markkinointibudjetti kannattaa allokoida

Miksi Kiva Analytics?

Nykyiset analytiikka-järjestelmät käyttävät yleensä evästeitä tai niihin verrattavissa olevia teknologioita, joilla käyttäjää pystytään seuraamaan, profiloimaan ja hänelle pystytään kohdentamaan esimerkiksi mainontaa. Evästeillä on myös mahdollista seurata käyttäjien liikkumista eri sivustojen välillä.

Lainsäädäntö vaatii, että käyttäjää evästeillä tai niihin rinnasteisilla teknologioilla seurattaessa käyttäjältä pyydetään lupa evästeiden käyttöön. Monet käyttäjät suhtautuvat evästeisiin epäilevästi ja tämän takia pahimmillaan jopa 50 % käyttäjistä kieltää evästeet. Epäilevän suhtautumisen seurauksena käyttäjistä palveluiden kehittämiseen saatava data on vaillinaista eikä se anna realistista kuvaa palvelun käytöstä.

Kiva Analytics (KA) on evästeetön analytiikka-järjestelmä, jonka tarkoitus on tuottaa täydentävää dataa niistä käyttäjistä, jotka eivät anna evästelupaa. Jotta tämä olisi lainsäädännön näkökulmasta mahdollista, on KA rakennettu siten, ettei sillä pysty seuraamaan tai profiloimaan käyttäjiä, eikä heille näin ollen pysty kohdistamaan esimerkiksi markkinointiviestintää. Sama käyttäjä on tunnistettavissa ainoastaan pienessä aikaikkunassa – maksimissaan saman vuorokauden aikana.

Google Analytics 4 versus Kiva Analytics

Miten Kiva Analytics toimii?

Ideana kaikessa Kiva Analytics-tiedonkeruussa on, että yksikään ominaisuus tai mittari ei sisällä mitään, minkä kautta käyttäjä voitaisiin tunnistaa tietyksi henkilöksi.

Käyttäjän verkkoistunnosta lähetetään erikseen kerättäviksi määritetyt tapahtumat Kivan palvelimelle ja käyttäjälle muodostetaan evästeetön tunniste. IP-osoitetta ei lähetetä edelleen, eikä se siis tallennu Google Analyticsin palvelimille. Tiedot, joista tunniste lasketaan, häviävät vuorokauden kuluessa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että missään järjestelmän osassa ei voida tunnistaa samaa käyttäjää kuin maksimissaan yhden vuorokauden ajan.

Kiva Analyticsin keräämä tieto on tarkasteltavissa Google Analyticsin käyttöliittymän kautta. Sekä Universal Analytics että Google Analytics 4 versiot ovat tuettuja. Tämä on tarkoituksellista, koska tämä auttaa hyödyntämään näin kerättyä vertailutietoa tutun työkalun kautta. Kiva Analytics näkyy Google Analyticsissä omana datasettinään erillään evästepohjaisesti kerätystä datasta.

Toimintaperiaatteen yksi keskeisimmistä ajatuksista on, että Kiva Analytics valitsee tarkasti mitä dataa siirtyy eteenpäin. Tällä varmistetaan, ettei esimerkiksi Google Analyticsiin päädy sellaista dataa, joka vaatisi luvan kysymisen käyttäjältä.

Miten hyödyntää Kiva Analyticsin tietoa?

Google Analytics -data sekä Kiva Analytics -data näkyvät molemmat Google Analyticsissä erillisissä propertyissä ja molempien sisältämää dataa voi näyttää yhdessä esim. Looker Studion avulla.

Koska Kiva Analyticsin data ei evästeettömän keräystapansa vuoksi pysty näyttämään saman käyttäjän eri istuntoja eri vuorokausien yli, tulee tämä huomioida tietoa analysoitaessa.

Helpointa on tarkastella päiväkohtaista dataa.

Tässä vertailussa yhden päivän kuluessa eri seurantatavoilla kertynyt tieto:

Kiva Analytics vs Google Analytics

Seurantaan kirjautuneiden käyttäjien ja istuntojen määristä on helppoa huomata, että kyseisen päivän aikana Google Analyticsiin oli jäänyt kirjautumatta noin kolmannes käyttäjien käynneistä palvelussa.

Kiva Analytics tuottaa tietoa myös lähteiden ja tulotapojen kyvystä tuoda liikennettä ja konversioita. Koska seurantatieto on kerätty ilman evästeitä, ei käyttäjistä voi laatia kohdennusyleisöjä samaan tapaan kuin Google Analyticsissä tyypillisesti voi. Lähdetieto toimiikin parhaiten vertailudatana:

Kiva Analytics channels

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kuka omistaa Kiva Analyticsillä kerätyn datan?

Asiakas omistaa datansa ja päättää sen käytöstä. Suunnittelemme asiakkaan kanssa tiedonkeruun ja keräämme vain olennaisen tiedon. Tieto on anonyymiä eli sitä ei pystytä yhdistämään henkilöihin. Tietoon pääsevät käsiksi vain ne käyttäjät, joille asiakas antaa pääsyn.

Voiko Kiva käyttää sitä omiin bisnestarkoituksiinsa?

Ei, vakiokäytäntönä Kivalla ei ole lupaa käyttää dataa muuhun kuin asiakkaan osoittamiin tarkoituksiin.

Kun data kerran näkyy Google Analyticsissä, eikö se silloin mene Googlelle tietona?

Kyllä, mutta kerätyssä datassa ei ole yksilöivää tietoa eli sitä ei pystytä yhdistämään henkilöihin. Asiakas voi määritellä kanssamme mitä tietoa Kiva Analytics kerää. Tämä kuitenkin niissä puitteissa, jotka tietosuojasääntely sallii kerättävän ilman erillistä evästelupaa.

Jos emme halua lainkaan Googlen palveluja, onko Kiva Analytics vastaus tähän?

Ei, Kiva Analytics nojaa Google Analyticsin datamalliin. Se hyödyntää Google Analyticsin tarjoamaa rakennetta ja myös käyttöliittymää.

Jos haluamme lopettaa yhteistyön Kivan kanssa, mitä tapahtuu Kiva Analyticsille?

Kiva Analyticsin käyttöä voi jatkaa erillisellä sopimuksella. Sopimus kattaa pilvipalvelun sekä tarvittavan koodin.

Voimmeko ostaa pelkästään Kiva Analytics -palvelun Kivalta?

Kyllä vain, tämä on täysin mahdollista ja suositeltavaa, kun haluatte vertailutietoa muiden seurantojenne tueksi.

Hinnat

Kiva Analytics lisenssi

249 €/kk

Käyttöönotto

950 €

Käyttöönotto sisältää:

Kiva Analyticsin asentamisen
Kiva Analyticsin ja Google Analyticsin migraatio projektin*1

*1 Migraatioprojektissa Kiva Analyticsin asennuksen jälkeen määrittelemme nykyisestä Google Analyticsistä eventit, tulostavoitteet tms. tarkemman analytiikkatiedon mitä Kiva Analyticsin tulee syöttää Google Analyticsiin.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä.

Lue lisää tietosuojakäytännöstämme
Nimi(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.