Teknologia

Me Kivalla näemme markkinoinnin, teknologian ja kehityksen yhtenä kokonaisuutena. Kehittäjillämme on laaja kokemus verkkokauppojen, verkkosivustojen ja sovellusten kehittämisestä sekä datan mallinnuksesta, tietovarastoinnista sekä pilvipohjaisten dataputkien kehittämisestä.

Miten me sen teemme?

Teknologian asiantuntijamme työskentelevät osana asiakkaiden tiimiä, erikoisosaajien ja konsulttien kanssa. Tämä luo synergiaa, jonka avulla sekä markkinointi että liiketoiminnan kehittäminen tuodaan kehityksen ytimeen.

Kivan ohjelmistokehittäjillä löytyy niin data-, kuin markkinointiosaamista. Tämä auttaa luomaan ratkaisuja, jotka huomioivat myös yrityksen liiketoiminnan tarpeet. Lisäksi Kivan digitaalisen markkinoinnin konsultit hyödyntävät laaja-alaisesti teknologiaratkaisuja, jotka tukevat asiakkaan liiketoiminnan kokonaisvaltaista kehitystä.

Kehittääkseen olemassa olevia digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuja uudelle tasolle konsulttimme työskentelevät yhdessä teknologiaosaajiemme kanssa Growth Hackingin ja konversio-optimoinnin parissa.

Esimerkkejä työkalupakistamme

Digitaalisten kanavien kehittäminen

Kivan ohjelmistokehittäjillä ja data-arkkitehdeillä on kokonaisvaltainen kokemus käyttöliittymien ja mobiilisovellusten rakentamisesta hyödyntäen erilaisia ​​teknologioita.

Kiva erottuu muista teknologiayrityksistä sillä, että meillä on kokonaisvaltaisempi ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta. Sen sijaan, että vain toteuttaisimme asioita, ohjelmistokehittäjämme ajattelevat jokaista ratkaisua myös tiedonkeruun, mittauksen ja liiketoiminnan näkökulmasta.

Nopeuta sisäistä teknologiakehitystäsi

Kaikki Kivan ohjelmistokehittäjät ovat kokeneita konsultteja, jotka tuntevat nykyaikaiset sovelluskehitysmenetelmät ja ovat myös erittäin taitavia useissa teknologioissa ja ohjelmointikielissä. Tämän vuoksi he sopivat ihanteellisesti täydentämään sisäistä kehitystiimiäsi.

Tehokkaiden datankeräysjärjestelmien rakentaminen

Datankeräysjärjestelmien haasteita voi olla monenlaisia, kuten tiedonsiirto eri järjestelmien välillä, tarvittavan tiedon kerääminen eri lähteistä yhteen kohteeseen ja tietojen oikeellisuuden varmistaminen. Tiimimme on toteuttanut lukuisia järjestelmäintegraatioita ja luonut järjestelmiä, joiden kautta dataa voidaan siivota ja käsitellä eri tarkoituksiin.

Kivan kehittämät teknologiat markkinointiin

Kiva Suite

Myynnin ennustemallit

Pystymme rakentaa asiakkaillemme myynnin ennustemalleja, joita hyödynnetään sekä asiakkaan suuntaan että konsulttien omassa työssä.

Asiakasta kiinnostaa millaisiin lukuihin olemme päätymässä kuluvana viikkona, kuukautena tai vuonna. Ennen teimme näitä ennusteita käsin, mutta sen tehottomuuden takia rakensimme koneoppimiseen pohjautuvia malleja työtä tehostamaan ja helpottamaan.

Konsulttimme hyödyntävät ennustemalleja muun muassa markkinoinnin budjetointiin ja myynnin muutoksien seuraamiseen. Tämä ymmärrys auttaa suunnittelemaan budjetointia sekä havainnoimaan tilanteita kun jotain oleellista on muuttunut myynnissä.

Mainonnan monikanavainen tarkastelu

Kivan alusta kerää, yhtenäistää ja visualisoi dataa monista eri mainonnan järjestelmistä. Visualisointi tehdään Kivan Dashboardilla.

Dashboardilla voidaan vertailla tehokkaasti esimerkiksi Facebook-, Google- ja Display & Video mainoksia keskenään. Mainoksen visualisoinnin ansiosta on myös helppo nähdä mitä mainoksia tällä hetkellä on käynnissä ja miten hyvin ne toimivat. Tämä palvelu on käytössä myös Kivan asiakkaille.

Automaattinen raportointi

Kivan alusta tuottaa tarvittaessa raportteja automaattisesti halutulla aikavälillä ja toimittaa ne asiakkaalle.

Tämä mahdollistaa mainonnan tehokkaamman seuraamisen ilman, että asiakkaan tarvitsee erikseen kysellä raportteja. Esimerkiksi myyntiennuste voidaan toimittaa uunituoreena juuri ennen asiakkaan viikoittaista myynti-palaveria.

Sosiaalisen median työkalut

Kiva on kehittänyt some-mainonnan tehostamiseen tarkoitetun työkalun. Työkalulla voidaan hoitaa Meta-mainontaa automatisoidusti.

Työkalu seuraa asiakkaan Facebook ja Instagram-sivuja, ja laadittujen sääntöjen perusteella käynnistää ja kohdentaa mainontaa. Automatisointi tehostaa konsulttien ajankäyttöä ja parantaa palvelumme laatua kun esimerkiksi inhimillisiä unohduksia ei pääse tapahtumaan.

Automaattinen valvonta

Kivan alustan yksi tarkoitus on varmistaa, ettei inhimillisiä unohduksia pääse tapahtumaan.

Tätä varten alustamme kerää dataa kaikista asiakkaalla käytössä olevista järjestelmistä ja ilmoittaa, mikäli mainonnassa ilmenee jotakin poikkeuksellista. Poikkeus voi olla esimerkiksi mainos-näyttöjen määrän väheneminen yli 50%:lla päivää kohden. Järjestelmä osaa myös suhteuttaa näytöt aikaisempaan dataan, jolloin turhia hälytyksiä ei tule, jos esimerkiksi päivä on tyypillisesti hiljainen.

Kiva Analytics

Evästeetön analytiikka

Kiva Analytics on järjestelmä joka kerää anonyymia dataa myös silloin kun evästeet eivät ole käytettävissä tai kun käyttäjä ei ole antanut suostumusta kerätä seuranta-dataa.

Kerättävä data on sellaista, että sen kerääminen ei tarvitse käyttäjän hyväksyntää. Tämä data antaa paremman kuvan sivun kävijöistä sekä konsulteillemme että asiakkaalle. Parempi yleiskuva mahdollistaa paremman analytiikan ja sitä kautta esimerkiksi tehokkaamman kampanjoinnin.

Kiva CSS

Kiva Comparison Shopping Services (CSS)

Google shopping -mainonta on keskeinen osa nykyään lähes jokaisen verkkokaupan markkinointia.

Moni verkkokauppa käyttää vielä Googlea CSS-palveluna, jolloin verkkokauppa maksaa Googlen CSS-yksikölle 20% klikkauksen hinnasta.

Kiva CSS on ainoa suomalainen yritys, joka on Googlen CSS partneri. Tämä tarkoittaa, että Kivan kautta me voimme tarjota Google shopping mainoksiin roiman alennuksen. Kiva ei ota 20%:a jokaisesta klikistä, vaan kiinteän kk-maksun, joka tulee huomattavasti halvemmaksi useimmille verkkokaupoille kuin Googlen palvelu.

Muita teknologioita

Markkinointi data

Organisaatiot, joilla on omat visualisointi- ja raportointijärjestelmät, Kiva tarjoaa yhtenäistettyä markkinointidataa rajapintojen kautta.

Kivalla on integraatiot moniin yleisiin alustoihin, joista markkinoinnin dataa kerätään.

Vastaavia palveluita tarjoaa myös monet muut yritykset, mutta Kivan ratkaisujen idea on myös normalisoida data siten, että se voidaan esittää alusta-riippumattomasti. Tämän lisäksi Kivan ratkaisu hoitaa erilaiset ongelmatilanteet ja muutokset rajapinnoissa ilman, että asiakkaan tarvitsee siitä huolehtia.

Kivan teknologia-tiimi kehittää myös räätälöityjä ratkaisuja kun on tarvetta esimerkiksi uusille integraatioille tai asiakasta paremmin palveleville datamalleille. Joillakin asiakkailla on myös tarpeita eristää data muiden asiakkaiden datasta, jolloin asiakkaalle voidaan rakentaa erillinen ympäristö pilveen.

Avainsana-analyysi

Avainsana työkalu on tällä hetkellä enemmän Kivan sisäisessä käytössä, jossa sen tarkoitus on nopeuttaa uusien tehokkaiden avainsanojen löytämistä.

Työkalulla pystytään myös muodostamaan automaattisesti raportteja, joista nähdään miten hakusana-mainonta toimii ja miten mainostusta kannattaisi kehittää.