Mitä Kivalla (ja ehkä myös vähän mitä markkinassa) tapahtuu vuonna 2023?

Kategoriat

Digitaalinen kasvu | Päivitetty 18.1.2023

Kimmo Juuti
Chief Executive Officer

Vuoden 2023 ensimmäinen kuukausi on käynnissä ja on hyvä hetki kertoa siitä, miten Kiva on valmistautunut tähän vuoteen ja mitä on odotettavissa. Kysyimme Kivan toimitusjohtaja Kimmo Juutilta missä digimarkkinoinnissa ja Kivan palveluissa mennään.

Vuosi 2022 Kivalla – kehitystyötä ja valmistautumista tulevaan

Kivasta kuoriutui vuoden 2022 aikana todellinen digitaalisen markkinoinnin ja teknologian konserni. Kivan oman teknologiakehityksen vahvistamisen lisäksi perustimme tytäryhtiön Prime Islandin. Prime Island keskittyy ohjelmistokehitykseen ja Kiva digitaalisen liiketoiminnan ja sitä tukevien teknologioiden kehittämiseen. 

Vuonna 2022 vahvistimme erityisesti data-analytiikan, tekoälyn, markkinoinnin automaation ja ohjelmistokehityksen kyvykkyyttä perinteisen digimarkkinoinnin rinnalla, sillä uskomme niiden tuovan entistä enemmän lisäarvoa asiakkaillemme tulevina vuosina. Kehitystyön lisäksi Kivan konsultit, yhdessä ennakkoluulottomien asiakkaidemme kanssa, ovat uskaltaneet kokeilla uusia tapoja lisätä digimarkkinoinnin tehokkuutta.

Teesejä vuodelle 2023

Tekoäly on tulossa oleelliseksi osaksi digimarkkinointia

Keskusteltaessa tekoälystä ei puhuta pelkästään GPT-3:sta tai mahdollisesti jo tämän vuoden aikana julkaistavasta GPT-4:sta. Julkisuutta runsaasti kerännyt chatGPT on kaikkien huulilla ja monet ovat ottaneet käyttöön myös kuvia tekstillisistä kuvauksista luovan Dall-E:n. Näillä onkin hauska leikkiä ja hämmästyä, mihin tekoäly tällaisessa muodossa kykenee!

Viime kuukausien chatGPT-hype ei kuitenkaan ole mitenkään uusi juttu, vaan generoitua sisältöä on maailmalla hyödynnetty laajasti jo aiemminkin. Mielenkiintoisinta yksittäisen hypen sijaan onkin se, millaista liiketoimintaa tällaisten kielimallien pohjalle pystytään rakentamaan vuonna 2023.

Edistyneen teknologian hyödyntäminen on paljon muutakin kuin vain sisällön generointia. Esimerkiksi kausaalinen koneoppiminen voi jopa mullistaa perinteisen growth hackingin ja A/B-testaamisen. Syy-seuraussuhteiden laajempi hyödyntäminen tekoälyn avulla ei rajoitu pelkästään teknologioiden käyttöön, vaan ne mahdollistavat uudet tavat ja periaatteet tehdä markkinointia digitaalisessa ympäristössä. Tätä olemme Kivalla kaikessa hiljaisuudessa suunnitelleet ja tulevaisuus näyttää hyvinkin lupaavalle! 

Olemme myös kehittäneet syväoppimisen työkaluja, joiden avulla voidaan esimerkiksi parantaa verkkokauppojen tuotekuvauksia ja tehdä hyvinkin toimivia kieliversioita tehokkaasti.

Mielenkiintoisinta yksittäisen hypen sijaan onkin se, millaista liiketoimintaa tällaisten kielimallien pohjalle pystytään rakentamaan vuonna 2023.

Menestyminen muuttuvien tietosuojavaatimusten ja mainosteknologioiden puristuksessa

Jo muutama vuosi sitten alkanut muutos internet-käyttäjien yksityisyydensuojassa ja eri mainosalustojen kilpailu omista käyttäjistään jatkuu edelleen. Kuluttajien valveutuneisuus tietosuojavaatimuksista on kasvanut ja yhä merkittävämpi osa ihmisistä eivät välttämättä halua tulla seuratuksi kaikkialla verkossa.  

Samaan aikaan ihmiset ovat valmiita sitoutumaan ja jakamaan omia tietojaan itselleen uskottavien ja merkityksellisten brändien kanssa. Markkinoinnin tekijöiden tulee kuitenkin tietää, mitä sisältöä tarjota oikeaan aikaan, oikealla tavalla ja oikeille vastaanottajille. Tähän tarvitaan tarkempaa asiakastuntemusta, seuraamista ja asiakkaan profilointia. 

Sisällön lisäksi 1st party datan keräämisestä tulee entistä kriittisempää. Tämän lisäksi on itse kerättävä tietoa niistä käyttäjistä, jotka eivät halua antaa tietojaan markkinoinnin käyttöön. Kivan vuonna 2022 kehittämä Kiva Analytics täyttää tätä tyhjiötä analytiikassa. Sen avulla voidaan muun muassa evästeettömästi mitata markkinoinnin tehoa, mikä mahdollistaa entistä tehokkaamman markkinoinnin toteuttamisen.

Jotta ihmiset ovat halukkaita jakamaan omia mieltymyksiään, he toivovat saavansa henkilökohtaista palveluja häntä kiinnostavaa sisältöä. Henkilökohtainen palvelu on mahdollista markkinoinnin automaation ja data-ohjatun digitaalisen liiketoiminnan kehityksen avulla.

Ihmiset ovat valmiita sitoutumaan ja jakamaan omia tietojaan itselleen uskottavien ja merkityksellisten brändien kanssa.

Tarve pilvipalveluille ja datavarastoille tulee kasvamaan

Google Analytics 4 (GA4) korvaa nykyisen Universal Analyticsin. Ilmaisversio Universal Analyticsistä lopettaa datan keräämisen 1.7.2023. GA4 osalta Google on ottanut käyttöön API -datarajoituksen (quota limits), jolla on suora negatiivinen vaikutus datan käsittelymahdollisuuksille GA4:n ulkopuolella.

Useat yritykset turvautuvat esim. visuaalisiin dashboardeihin (mm. Looker Studio tai Power BI) päivittäistä raportointia ja seurantaa varten. Datarajoitus vaikuttaa näihin suoraan; kun päiväkohtainen sallittu datamääräkatto tulee vastaan, eivät raportit enää ole käytettävissä. Mikäli raportit ovat laajoja ja käyttäjiä on paljon, voi datarajoitus tulla vastaan yllättävänkin nopeasti. Tämä heikentää yrityksen kyvykkyyksiä seurata tuloksia ja tehdä päätöksiä reaaliajassa sekä mahdollisuuksia hyödyntää kaikkea tarvittavaa liiketoimintakriittistä dataa.

Jotta kyvykkyys datan hyödyntämiselle säilyy jatkossakin, voi yhä suuremmalle osalle yrityksistä olla tarve hyödyntää datavarastoja (BigQuery) ja pilvipalveluita lähitulevaisuudessa. BigQueryn avulla data säilytetään pilvessä jatkokäsittelyä varten. Ratkaisun avulla voidaan mm. toteuttaa dashboardeja ilman GA4-datarajoituksia sekä viedä datan hyödyntäminen seuraavalle tasolla.

Datan käsittely pilvessä ja erilaisten ”data-putkien” rakentaminen onnistuu parhaiten kumppanin kanssa, jolla kokemusta pilvipalveluiden rakentamisesta, ohjelmistokehityksessä ja dataengineeringistä. Kivalla on vankka kokemus kaikista näistä osa-alueista; autamme useita asiakkaita mm. muodostaman tehostettua dataohjautuvuutta organisaatiossa sekä kilpailuetuja datan avulla.

Datavarastojen ja pilvipalvelujen avulla voidaan ohittaa GA4:n datarajoitukset ja hyödyntää dataa uudella tasolla.

Yksittäisten työkalujen käytöstä ja yksittäisten palvelujen tuottamisesta siirrytään dynaamiseen kasvumarkkinointiin

Digimarkkinoinnissa ollaan pitkään keskitytty yksittäisiin markkinointimuotoihin ja kanaviin. Mitataan ja suunnitellaan some-mainontaa, optimoidaan SEMiä ja kehitetään hakukonenäkyvyyttä. Nämä perinteiset digimarkkinoinnin työhevoset eivät varmasti tule katoamaan, mutta yksistään ne eivät tule riittämään.

Menestyvä yritys tarvitsee kokonaisvaltaista näkemystä digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä, sillä yksittäiset työkalut ja yksittäiset palvelualueet eivät enää riitä. 

Tämän vuoksi vuonna 2023 keskitytään entistä enemmän moniosaajatiimien avulla tehtävään kokonaisvaltaiseen kasvumarkkinointiin, jossa kehitetään uusia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi CTV-markkinoinnin tai koneoppimisella rikastettavien A/B-testausten avulla.  Kaikessa tässä korostuu teknisen kyvykkyyden lisäksi strateginen näkemys digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä.

Kivalla on rohkeita ja luottavaisia kumppaneita, joiden kanssa olemme päässeet kehittämään kokonaisvaltaista kasvumarkkinointia ja olemaan mukana kehittämässä uusia tapoja kasvattaa ja luoda uutta liiketoimintaa verkossa. Kehitystyö on tuottanut tulosta ja se on antanut meille uutta kokonaisvaltaista osaamista. 

Menestyvä yritys tarvitsee kokonaisvaltaista näkemystä digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä, sillä yksittäiset työkalut ja yksittäiset palvelualueet eivät enää riitä. 

Vuoteen 2023 yhdessä Kivan kanssa

Digimarkkinoinnin parissa työskentely on innostavaa, sillä se kehittyy jatkuvasti ja tarjoaa mahdollisuuksia kokeiluun. Kiva on panostanut isosti uusiin työkaluihin ja kehittänyt uusia tapoja työskennellä yhdessä asiakkaiden kanssa liiketoiminnan kasvattamiseksi. 

Jos haluat olla mukana varmistamassa omaa menestystäsi verkossa, tule mukaan Kivan matkaan. Ota yhteyttä ja keskustellaan miten voimme auttaa sinua.

Lue myös:

Kivan palvelumalli asiakkaan digitaalisen kasvun kivijalkana

Jaa artikkeli: Kopioi linkki