Miksi hakukoneoptimointi on tärkeää?

Kategoriat

Hakukoneoptimointi | Päivitetty 21.6.2022

Nico Lönnqvist
Consultant, Digital Marketing

Hakukoneoptimointi, eli Search-Engine-Optimization (SEO), on tärkeää nykypäivänä kaikille yrityksille. Oli kyseessä B2B tai B2C sektori on kuluttajien käytös silti hyvin samankaltaista. Kun ihmisellä on kysymys, tarvetta tiedolle, tuotteelle tai palvelulle se haetaan tyypillisesti hakukoneen avulla. Suomessa käytetyin hakukone on Google ja sillä tehdään noin 94% hauista.

Orgaaninen löydettävyys on kilpailuetu ja sen eteen täytyy useimmiten tehdä optimointi työtä, etenkin silloin, kun kyseessä on kilpailtu aihe. Hakutulosten ensimmäinen sivu kannattaa ottaa tavoitteeksi valituilla hakutermeillä sillä noin 70% klikeistä menee top 5 tuloksille.

Hakukoneoptimointi istuu “markkinointi polussa” mielenkiintoiseen kohtaan, koska sen avulla voidaan tavoittaa ihmiset silloin, kun he itse etsivät tietoa aiheesta. Tämä eroaa paljon siitä, että käyttäjä näkee mainoksen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Jos yrityksen markkinoinnissa tällä hetkellä tehdään jo sosiaalisen median mainontaa, niin hakukoneoptimointi on hyvä seuraava askel. Sosiaalinen media kasvattaa tietoisuutta ja täten yrityksen brändiä osataan etsiä hakukoneissa. Optimoimalla sivustoa voidaan varmistaa, että yritys näkyy kun asiakas käyttää hakukonetta. Tyypillisesti yritykset sijoittuvat hyvin omiin brändiin liittyvillä sanoillaan, mutta tämän ulkopuolella töitä pitää tehdä ja kilpailu on kovempaa.

Mitä on hyvä käyttäjäkokemus hakukoneoptimoinnissa?

Jotta voi sijoittua hyvin hakutuloksissa on oltava selvillä mitä käyttäjät haluavat. Jollakin hakutermillä syvällinen kirjoitus saattaa olla parhaiten sijoittuva sisältö, kun taas toisella termillä laskin tai verkkokauppa. Tutkimalla hakutuloksia voidaan selvittää minkä kaltaista sisältöä tai muutoksia sivustolle kannattaa lähteä tekemään. Hakutuloksien kärkeen pääsevät ne sivut, jotka vastaavat parhaiten käyttäjien tarpeisiin. Käyttäjäkokemus on siis erittäin oleellinen osa hakukoneoptimointia ja osa jatkuvaa sivusto kehitystä.

Sisällön lisäksi hakukoneoptimointi ottaa huomioon sivuston teknisen toteutuksen. Vaikka sisältö olisi hyvää sillä ei välttämättä sijoitu hyvin, jos sivustolla on teknisiä elementtejä, jotka haittaavat käyttäjäkokemusta.
Google on listannut niitä teknisiä seikkoja mitä se haluaa sivujen täyttävän, jotta ne voivat menestyä hakutuloksissa. Yksi näistä on Core-Web-Vitals testi, joka mittaa sivuston suorituskykyä useilla eri metriikoilla. Testit antavat hyviä näkemyksiä siihen mitä sivustolla voidaan parantaa.

Paras käyttäjäkokemus siis saadaan, kun yhdistetään vahva sisältö vahvan teknisen toteutuksen kanssa. Tätä voi tehdä itse, mutta työtä voi olla monella osa-alueella niin paljon, että parhaan lopputuloksen saamiseksi tarvitaan kumppania. Kiva on tähän täydellinen vaihtoehto ja voi auttaa yrityksen koko prosessin läpi.

Hakukoneoptimointi on kustannustehokas tapa markkinoida

Hakukoneoptimointia tehdessä pitää muistaa, että tuloksia ei aina nähdä nopeasti. Voi mennä viikkoja tai jopa kuukausia, että päästään haluttuun lopputulokseen. Tuloksia pitääkin tarkastella pidemmällä aikavälillä ja kun näin tehdään voidaan huomata, että hakukoneoptimointi on erittäin kustannustehokas tapa markkinoida. Hyvä sijoitus hakukoneissa ja sen myötä tuleva orgaaninen liikenne on “ilmaista” ja erittäin hyvin performoivaa. Tämän myötä maksettuun mainontaa ei välttämättä tarvitse käyttää yhtä paljon resursseja.

Hakukoneoptimointia voi mieltää pitkän aikavälin markkinointina, kun taas maksettu mainonta voidaan mieltää lyhyemmän aikavälin toiminnaksi. Kun näitä molempia keinoja hyödynnetään samanaikaisesti tavoitetaan mahdollisimman tehokkaasti juuri se yleisö mikä on yrityksen toiminnalle tärkein.

Hakukonenäkyvyys rakentaa brändiä

Liikenteen lisäksi korkea sijoitus hakukoneessa tuo myös muita etuja, kuten luotettavuutta ja brändin vahvistumista. Googlen hakutuloksiin luotetaan paljon ja käyttäjät suosivat usein ensimmäisen hakutulossivun vaihtoehtoja. Jos yritys ei löydy hyvin hakukoneesta se voi laskea potentiaalisten asiakkaiden näkemystä yrityksestä luotettavana tahona. Vahva hakukonenäkyvyys on osa vahvaa brändiä.

10 tärkeää hakukonesijoitukseen vaikuttavaa asiaa

1. Korkealaatuinen sisältö

Korkealaatuinen sisältö on helppo tuottaa sen jälkeen kun kartoitustyö on tehty ja tiedetään millaista sisältöä tällä hetkellä parhaiten sijoittuvat tekevät. Tässä otetaan huomioon sisällön laatu ja muoto.

2. Backlinkit – paluulinkit

Backlinkit ovat linkkejä toisilla sivustoilla, jotka ohjaavat omaan sivustoon. Backlinkit ovat jo pitkään olleet yksi tärkeä sijoitukseen vaikuttava tekijä. Jos sivustolle ohjautuu liikennettä Googlen arvostamalta sivustolta niin tämä nähdään erittäin positiivisena signaalina sivuston laadusta.

3. Search intent – haun tarkoitus

Search intent on se syy miksi haku on tehty. Jos käyttäjä etsii Googlesta termiä “urheilukengät” niin hän mitä todennäköisimmin haluaa ostaa kengät. On epätodennäköistä, että hän haluaa sivuston urheilukenkien historiasta. Jos termillä “urheilukengät” haluaisi sijoittua ensimmäiselle sijalle tällä hetkellä niin sivuston pitäisi myydä urheilukenkiä. Google Shopping -mainonta olisi myös erittäin suositeltua.

4. Sivuston latausnopeus

Liian suuret kuvat, turha koodi ja raskaat graafiset elementit ovat muutamia asioita jotka voivat johtaa sivuston latausnopeuden heikentymiseen.

5. Mobiilikäytettävyys

Sivustojen liikenteestä keskimäärin 70% tulee mobiililaitteilta. On siis tärkeää, että sivustoilla kiinnitetään huomiota siihen minkälainen käyttökokemus on mobiilisti.

6. Domain authority

Termin on kehittänyt Moz ja se on luku 100-1 skaalalla. Mitä korkeampi luku on, sitä todennäköisempää on, että sivusto sijoittuu hyvin hakutuloksissa.

7. Hakusanaoptimointi

Hakusanoja kannattaa sijoittaa esimerkiksi metakuvauksiin, otsikoihin ja URL osoitteeseen. Hakusanaa ei kannata samalla kuitenkaan viljellä liikaa sillä Googlen tekoäly osaa tunnistaa hyvin “spämmin”. Kiva voi auttaa täydellisen tasapainon löytämisessä.

8. Sivuston rakenne

Sivuston arkkitehtuuri sekä struktuuri ovat tärkeitä asioita sivustolla. Muokkaamalla sivuston robots.txt-tiedostoa ja luomalla XML-sivukartta, voidaan Googlea opastaa paremmin siinä miten sivustoa kannattaa selata

9. Sivuston turvallisuus

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) on turvattu tiedonsiirtoprotokolla, kun taas HTTP (Hypertext Transfer Protocol) on suojaamaton. Google on jo vuonna 2018 todennut, että sivustot joilta HTTPS protokolla puuttuu saattavat saada sivuilleen vähemmän liikennettä. Turvallisuus on Googlelle erittäin tärkeä osa sivuston kehitystä.

10. Käyttäjäkokemus

Kaikki edellä listatut ovat elementtejä mitä hakukoneoptimoinnissa pitää ottaa huomioon. Todellisuudessa nämäkin voidaan rikkoa vielä pienempiin toimenpiteisiin

Hakukoneoptimointi ammattilaisen kanssa

Hakukoneoptimointi vaatii suunnittelua, ammattimaisuutta ja analytiikkaa. Hakukoneoptimointi kannattaa sitoa myös mainontaan, jolloin kumppaniksi kannattaa valita toimija, joka pystyy huolehtimaan myös Google- ja some-mainonnasta.

Kiva on Suomen nopeimmin kasvavia, vaativaan analytiikkaan ja digitaa­liseen markkinoin­tiin, keskittyviä yhtiöitä. Digitaalisessa liiketoiminnassa menestyminen vaatii vuosi vuodelta enemmän osaamista. Kiva-mallimme avulla autamme asiakkaitamme kehittymään ja moninkertaistamaan digitaalisten palveluiden tuottoja. Hakukoneoptimoinnissa Kivan asiakkaat ovat saavuttaneet erinomaisia kasvulukuja.

Haluatko kuulla lisää sisältömarkkinoinnista ja Kivan palveluista. Ota yhteyttä.

Jaa artikkeli: Kopioi linkki