Markkinoinnin automaation check-lista yrityksille

Kategoriat

Markkinoinnin automaatio | Päivitetty 29.8.2022

Tommi Pasanen
Senior Consultant, Marketing Automation Lead

Kysyimme marketing automation liidiltämme Tommi Pasaselta, millaisia asioita yritysten tulisi ottaa huomioon markkinointiteknologioita hyödyntäessään? Tässä Tommin neljä vinkkiä tiivistettynä.

1. Hoida segmentointi kuntoon ja tee se huolella

Harva yritys on onnistunut toteuttamaan segmentoinnin sen vaatimalla tarkkuudella ja laajuudella. Tämä on yleisin kehityskohta, jota lähdetään asiakkaiden kanssa työstämään. Segmentointi voi olla tehty pintapuolisesti, esimerkiksi pelkästään demografisiin tekijöihin pohjaten, eikä esimerkiksi asiakkuuden kestoon kiinnitetä mitään huomiota. Usein ei myöskään tiedetä, millaista arvoa mikäkin segmentti yritykselle tuottaa.

Huolellinen ja hyvin toteutettu segmentointi mahdollistaa paremmat vaikutusmahdollisuudet asiakkaisiin. Vanha sanonta “pienistä puroista syntyy suuri virta” pitää siis paikkansa markkinoinnin automaation näkökulmasta. Kun segmentit pilkotaan tarpeeksi pieniin osiin, on todennäköisempää luoda kohdennetumpia sisältöjä ja tätä kautta saada lisättyä myös myyntiä.

Segmentointi voidaan mieltää työläänä ja vaikeana toimenpiteenä ja tästäkin syystä kumppanin hyödyntäminen on järkevää. Ulkopuolinen kumppani myös näkee asiat objektiivisemmin ja osaa haastaa tarvittavalla tavalla. Ammattilaisen toimesta huolellisesti toteutettuna segmentointi vie 5-10 työpäivää aina suunnittelusta käytännön toteutukseen ja testaukseen.

2. Kasvata asiakasymmärrystä ja datan hyödyntämistä

Kun segmentointi on tehty kunnolla, ymmärretään paremmin miten esimerkiksi sosiaalisessa mediassa toteutettu kampanja, hakukonemainonta ja uutiskirjeen yhdistelmä performoivat. Myös muutokset ja tapahtumat eri segmenteissä havaitaan selkeämmin. Näin ollen voidaan päätellä, millä markkinoinnin toimenpiteillä muutokset on todennäköisimmin saatu aikaan. Tuloksellisuuden mittaaminen on tätä kautta helpompaa.

Data ja tieto ovat tässäkin asiassa kaiken a ja o. Toki hyvin tuotetut ja kohdennetut sisällöt ovat myös merkityksellisiä. Tänä päivänä kohdennettu ja personoitu markkinointi tai myynti ei voi olla enää tasolla “Hei Tommi…”

Markkinoinnin automaatio.

3. Rakenna dialogia

Markkinoinnin automaatio ei ole sama asia kuin sähköpostimarkkinointi. Se on ennen kaikkea dialogin rakentamista. Kerätty data ja tieto esimerkiksi asiakaskunnasta auttavat rakentamaan tästä dialogista merkityksellistä. Kun päästään tarpeeksi pitkälle, markkinoinnin automaatio on ennen kaikkea datan rikastamista ja eri toimien tehostamista.

4. Kehitä toimintatapoja

Markkinoinnin automaation onnistuminen vaatii asiakkaalta tahtoa muuttaa omia tuttuja toimintatapojaan.

  • Aluksi lähdetään tekemään uudella tavalla vanhoja, tuttuja asioita.
  • Pikkuhiljaa aletaan tunnistaa uusia asioita, joihin sovelletaan suoraan uusia toimintatapoja.
  • Lopulta automatisoidaan ja keskitytään tehokkuuden kehittämiseen.

Myynnin ja markkinoinnin saumaton yhteispeli on lähtökohtana markkinoinnin automaation tehokkaalle hyödyntämiselle. Jos tiimissä on edes yksi työntekijä, joka innostuu asiasta ja on valmis viemään sitä eteenpäin, päästään hyvään alkuun. Markkinointi voi tuoda myynnille käytännön esimerkkejä asiakkaan käyttäytymisestä eri kanavissa, ja myynti voi osaltaan keskusteluissa auttaa markkinointia ymmärtämään, mitkä näistä toimista ovat relevantteja.

Asiakkuuksien hallinta on sujuvampaa ja uusia liidejä ja asiakkaita on helpompi kategorisoida, kun markkinoinnin automaatio on käytössä. Näin ollen siitä hyötyvät laajasti monet eri yrityksen toiminnot.

Kivan kanssa tuloksia

Haluatko tehostaa myyntiä ja toimintamalleja markkinoinnin automaatiolla. Ota yhteyttä ja käydään läpi yrityksesi tarpeita ja toiveita. Olemme teknologiariippumattomia ja meillä on kokemusta niin B2B- kuin kuluttaja-asiakkaista. Tommi ja Kivan tiimi ovat valmiita auttamaan.

Lue lisää Kivan markkinoinnin automaatio -palveluista

Aiemmin markkinoinnin automaatiosta kirjoitettua:

Blogi: Miten markkinoinnin automaatio tukee asiakaskokemusta?

Webinaaritallenne: Miten markkinoinnin automaatio tukee asiakaskokemusta?

Jaa artikkeli: Kopioi linkki